4873477553258496 I-Five 現代生活百貨 台灣人氣品牌 「一月二月」麻辣鴨血冬粉 🔆台灣人氣品牌「一月二月」麻辣鴨血冬粉(495g) 繼賈以食日,老媽拌麵,和秋之後 我哋又搵到另一款鴨血介紹俾大家 📣📣📣登登登登‼️ 台灣三大鴨血品牌之一 同賈以食日、和秋同獲ISO22000肯定 同時冬粉份量提升,2人分享都仲得👩‍❤️‍👨 就係呢款「一月二月」麻辣鴨血冬粉 ✅ ISO 22000, 品質保証 Product #: ifive-台灣人氣品牌 「一月二月」麻辣鴨血冬粉 2023-01-24 Regular price: $HKD$40.0 Available from: I-Five 現代生活百貨In stock